Z našich akcí

Rozárium patřilo dětem

Rok utekl jako voda a opět se, již na tradičním místě, v areálu Botanické zahrady – Rozáriu v Bezručových sadech konala dopravní soutěž pro ty nejmenší.

Samotná akce proběhla v úterý 28. května v dopoledních hodinách a konkrétně se jednalo už o sedmnáctý ročník a zájem byl opravdu velký. Přihlásily se téměř tři desítky mateřských škol a to nejen z Olomouce. Na deseti stanovištích byly pro děti připraveny úkoly z dopravní tématiky, přizpůsobené jejich věku a schopnostem. Mezi soutěžní disciplíny patřilo mimo jiné určování názvu dopravních značek, třídění obrázků s dopravními situacemi, řazení čísel tísňových linek k dopravním prostředkům nebo správný způsob pohybu na přechodu pro chodce. Vítězem byl každý, kdo se soutěže zúčastnil, a proto každé družstvo na konci obdrželo balíček s dárky a účastnický list. Strážníci Městské policie Olomouc se touto formou snaží předat dětem informace, že pro všechny účastníky v silničním provozu platí určitá pravidla, která je nutno pro jejich vlastní bezpečí dodržovat.