Preventivní rady

Jak přejít bezpečně vozovku

Vozovku můžeš přejít několika způsoby. Nejbezpečněji přejdeš ulici v místech, kde je přechod, podchod nebo nadchod.

Přechod se semaforem

 • Světelné signály bývají na rušnějších křižovatkách a na nepřehledných nebo nebezpečných přechodech. Červený signál znamená pro chodce “Stůj!”, zelený “Volno!”.
 • Před přecházením se zastav na okraji silnice nebo těsně za obrubníkem. Na obrubníku by tě mohlo zachytit projíždějící vozidlo. Ale musíš na přijíždějící vozidla vidět. Přestože se u přechodu rozsvítí zelený signál, všechna vozidla nemají červenou. Vozidla v odbočujících směrech mají zelenou stejně jako ty. Proto se musíš rozhlédnou vždy, než vstoupíš na přechod.
 • Rozhlédni se vlevo, vpravo a znovu vlevo. Rozhlížej se po celou dobu přecházení a buď obezřetný.
 • Na přechod nevstupuj nikdy na červenou.
 • Přecházej vždy jen na zelenou.
 • Rozsvítí-li se během přecházení červená, dokonči přecházení.
 • Musíš dát přednost vozidlům s právem přednosti v jízdě (hasiči, sanitka, policie), i když ti svítí zelený signál.
 • Po přechodu jdi vpravo.
 • Nekličkuj, nestrkej do ostatních chodců.
 • Buď ohleduplný a zbytečně se na přechodu nezdržuj.

Přechod bez semaforu

 • Jestliže je přechod pro chodce do 50 m, musíš přejít po něm.
 • Na přechodu bez semaforu platí stejná pravidla jako se semaforem.
 • Nerozhlížej se z okraje silnice ani z obrubníku.
 • Rozhlédni se vlevo, vpravo, vlevo.
 • Rozhlížej se po celou dobu přecházení.
 • Nepřecházej na poslední chvíli, jdi klidně, rychle, neutíkej.
 • Jestliže vozidla pouze přibrzďují, nepřecházej!
 • Před přecházením je důležité navázat oční kontakt s řidičem. Řidič tě uvidí a uvědomí si, že chceš přejít.
 • Po přechodu jdi vpravo a během přecházení se na přechodu zbytečně nezdržuj.
 • Dej přednost vozidlům s právem přednosti v jízdě.
 • Dej přednost také tramvaji.
 • Pokud je to možné, přecházej s ostatními chodci ve skupině s co nejmenšími rozestupy.
 

NA PŘECHOD NEPATŘÍ!!!

 • Nepiš zprávy do mobilu ..... nemůžeš se rozhlížet, kontrolovat situaci
 • Nenos sluchátka na uších ..... neuslyšíš např. přijíždějící sanitku
 • Nejezdi např. na skateboardu ..... můžeš ohrozit sebe i ostatní účastníky provozu

VOZOVKA S DVĚMA JÍZDNÍMI PRUHY V JEDNOM SMĚRU

Někdy bývá vozovka natolik široká, že jsou v každém směru dva jízdní pruhy.

Při jejím přecházení buď obzvláště opatrný. Vždy se na konci prvního jízdního pruhu zastav a ujisti se, že žádné vozidlo nejede.

Než vstoupíš na přechod s více jízdními pruhy, rozhlédni se. Jestliže vozidla stojí, přejdu první pruh. Zastav se na začátku druhého jízdního pruhu a opět se rozhlédni. Přejdi druhý pruh, zastav se na dělícím pásu a opakuj postup od začátku.

MIMO PŘECHOD

Silnici přecházej bez přechodu jen v případě, že to není jinak možné. Mimo přechod musejí být přecházející chodci opatrnější, řidič je na silnici nečeká. Abys mohl přejít bezpečně, raději nechej projet i blížící se vozidlo. Nedokážeš odhadnout, za jak dlouho k tobě přijede. Situace se může během přecházení náhle změnit, proto se celou dobu rozhlížej.

 • Jdi přímo, nejkratší cestou a stále se rozhlížej.
 • Jdi klidně, rychle, neutíkej.

AŤ JSI LÉPE VIDĚT

 • Používej reflexní a fluorescenční materiály a kombinuj je, aby jsi byl lépe vidět za světla i tmy.
 • Reflexní předměty umísti nejlépe ke konci rukávů, blízko ke kolenům...
 • Měl by jsi mít oblečení, školní brašnu a doplňky opatřené reflexními a fluorescenčními bezpečnostními prvky (přívěsky, nášivky, nažehlovačky, samolepky, pásky na ruku).