Preventivní rady

Dítě samo doma, samo venku

Domov by měl být místem, kde se cítíte bezpečně. Mohou však nastat situace, kdy můžete mít strach a které toto bezpečí narušují.

SÁM DOMA

 • Nikoho nečekáte, ale někdo zvoní. Nabízí se i varianta, zda na zvonek vůbec reagovat. Ale o něco lepší je jít ke dveřím a zeptat se, kdo je za dveřmi. Používejte kukátko a pokud to jde i dveřní řetízek.
 • Pokud daného člověka neznáte, NEOTVÍREJTE, i kdyby vám říkal, že nese poštu nebo jde zkontrolovat elektroměr. Neříkejte, že rodiče nejsou doma. Řekněte např., že maminka je ve sprše nebo spí a vyřídíte jí, aby danému člověku zavolala. Obecně platí neotvírat ani nenavazovat rozsáhlejší rozhovor. Vždy se zamykejte a zajistěte dveře řetízkem, pokud ho máte. Poté zavolejte rodičům a řekněte jim, co se děje.
 • Zazvoní - li telefon, nesdělujte žádné informace o sobě, o svých příbuzných, ani že jste sami doma!
 • Může se vám také stát, že vás bude někdo obtěžovat po telefonu opakovaným anonymním voláním nebo nějakými narážkami. V takovém případě s volajícím nekomunikujte, rozhodně neříkejte nic o sobě, o tom, kde bydlíte, ani o tom, že jste sami doma. Snažte se zůstat v klidu a pokud by telefonáty neustaly, zavolejte rodičům.
 • U telefonu mějte připravená všechna důležitá telefonní čísla (rodiče, policie, hasiči...).
 • Zaměstnejte se nějakou bezpečnou činností (kreslení, čtení, práce na PC...).
 • Nevoďte si do bytu cizí děti, kamaráda pouze se souhlasem rodičů.
 • Měli byste vědět, kam rodiče jdou, kdy se vrátí a telefonické spojení na ně.
 • Sice to není moc pravděpodobné, ale mohlo by se stát, že se na vás bude někdo dobývat i bez zazvonění. V takovém případě rozhodně hned zavolejte policii a pak rodičům. Můžete také pustit třeba televizi, aby ten, kdo se na vás dobývá, slyšel v bytě hlasy.
  Pokud by případný zloděj nereagoval na žádné hlasy, řekněte, že jste zavolali policii.
Pokud někdo zazvoní, neotvírejte ihned dveře, ale nejprve se přesvědčte, kdo je za dveřmi. Cizího člověka nikdy nepouštějte do domu.
 • Nejezděte výtahem s cizími lidmi.
Před cizími lidmi neodemykejte dveře !!
 • Nehrajte si se sirkami (ohněm) ani doma, ani venku. Pokud v bytě hoří, utíkejte z bytu pryč, volejte o pomoc sousedy nebo hasiče.

SÁM VENKU

 • Když odcházíte z domu ven, sdělte rodičům kam a s kým jdete a kdy se asi vrátíte.
 • V době nepřítomnosti rodičů, zanechte vzkaz.
 • Při odchodu z domu uzavři okna, zkontroluj elektrické spotřebiče, vodu, plyn, uzamkni dveře - raději 2x zkontrolovat, než nezamknout.
 • Pokud možno, nechoďte domů až za tmy - vyhýbejte se tmavým zákoutím a osamělým místům. V případě návratu domů nevstupuj do výtahu s cizími lidmi!
 • Nenos viditelně klíče od bytu!
 • Nikdy nejezdi autostopem!
 • Nechoď nikam s cizími lidmi!
 • Nesedej do auta k neznámým lidem!
 • Nikdy nic nepřijímej od cizích lidí, žádné dárky ani žádná pozvání!
 • Vyhýbej se neosvětleným, opuštěným a neobydleným místům, choď vždy bezpečnou cestou,i když je delší!
 • Buď obezřetný, nikdy nepřistupuj do těsné blízkosti cizí osoby nebo vozidla, ptá - li se vás někdo na cestu!
 • Pokud se dostaneš do nebezpečné situace, utíkej tam, kde jsou lidé a ihned vyhledej pomoc!
 • Oznam neprodleně rodičům, ve škole či na policii, když tobě anebo tvým kamarádům někdo ubližuje!
 • Venku nesbírej a vůbec se nedotýkej použitých injekčních stříkaček!
Všechna tato pravidla neznamenají, že ti rodiče chtějí "svazovat ruce", ale je to pro tvoji bezpečnost !!!
 

Po všech těchto radách by jsi se měl přesvědčit, zda znáš důležitá telefonní čísla:

112 EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
150 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
155 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
156 MĚSTSKÁ POLICIE
158 POLICIE ČR

Pomocí těchto telefonních čísel můžeš sobě či druhým přivolat pomoc v případě nouze.
Prosím, nezneužívej těchto linek!