Preventivní rady

Oběť trestného činu

Jste-li fyzicky napadena, sexuálně zneužita, ohlaste to policii v co nejkratší době.

  • V momentě přepadení nikdy nedávejte najevo, že učiníte oznámení, nebo že pachatele znáte.
  • Braňte se jen, když je to nadějné, když vypadá situace beznadějně, mluvte s pachatelem a snažte se získat čas.
  • Neměňte oděv, nekoupejte se, nedotýkejte se věcí, kterých se dotýkal útočník (pomůžete zachovat důležité důkazy).
  • Při hlášení události policii, pokud možno zachovejte klid.
  • Poskytněte tyto informace: své jméno a příjmení, přesné místo, kde se nacházíte, telefonní číslo a popis události.
  • Pokuste se zapamatovat vše co se stalo, důležité údaje o osobách nebo osobě, která Vás napadla (pohlaví, rasa, věk, barva vlasů, očí, výška, váha, fyzické zvláštnosti, způsob řeči, chůze, tiky oblečení, pach, nápadnost v chování apod.).

Linky tísňového volání

112 EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
150 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
155 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
156 MĚSTSKÁ POLICIE
158 POLICIE ČR