Preventivní rady

Oběť trestného činu

Jste-li fyzicky napadeni, sexuálně zneužiti, ohlaste to policii v co nejkratší době.

  • V momentě přepadení nikdy nedávejte najevo, že učiníte oznámení nebo že pachatele znáte.
  • Mluvte s pachatelem, snažte se získat čas, abyste na svou situaci upozornili okolí (kolemjdoucí, sousedé atd.)
  • Po útoku neměňte oděv, nekoupejte se, nedotýkejte se věcí, kterých se dotýkal útočník (pomůžete zachovat důležité důkazy).
  • Při hlášení události policii, pokud možno zachovejte klid.
  • Poskytněte tyto informace: své jméno a příjmení, přesné místo, kde se nacházíte, telefonní číslo a popis události.
  • Pokuste se zapamatovat vše co se stalo, důležité údaje o osobách nebo osobě, která vás napadla (pohlaví, rasa, věk, barva vlasů, očí, výška, váha, fyzické zvláštnosti, způsob řeči, chůze, oblečení, pach, nápadnost v chování apod.).

Linky tísňového volání

112 EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
150 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
155 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
156 MĚSTSKÁ POLICIE
158 POLICIE ČR