Preventivní rady

Svědkem trestného činu

K úspěšnému zadržení a následnému potrestání pachatelů může přispět každý občan.

Pokud jste svědkem krádeže, napadení, loupeže, ale i ničení majetku aj.:

  • je nutné věc oznámit okamžitě Policii České republiky nebo městské policii, každá ztracená minuta ztěžuje dopadení pachatele,
  • snažte se zapamatovat si přesný popis pachatele (popis postavy, oděvu, zvláštní znamení – tetování, jizvy apod.),
  • pokud pachatel použil k trestnému činu vozidlo, zapamatujte si jeho popis včetně značky,
  • pokud pachatel z místa unikne, všimněte si směr útěku (odjetí),
  • při telefonickém oznámení zachovejte klid a službukonajícímu policistovi sdělte své jméno, příjmení, datum narození a bydliště, stručně popište, co a kde se stalo,
  • pokud vám policista klade doplňující otázky, odpovídejte pouze na ně, ani policista nesmí ztrácet čas.
 Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned Policii ČR (příslušníka ozbrojených sil může předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky). Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.
Musíte však posoudit na základě konkrétního případu, zda byste se nevystavili zbytečnému riziku zranění, případně úmrtí. Policii pomůžete více tím, že podáte svědectví.

Linky tísňového volání

112 EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
150 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
155 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
156 MĚSTSKÁ POLICIE
158 POLICIE ČR