Preventivní rady

Děti a neznámé osoby

Víš, jak se máš chovat k neznámým osobám?

  • Pokud chování nějaké osoby vybočuje z běžných pravidel mezi lidmi, je dobré se vzdálit.
  • Tvé tělo patří jen tobě.
  • Nikdo nemá právo tě zneužívat, vydírat, šikanovat, ani člověk, kterému důvěřuješ (někdo z rodiny, kamarád nebo učitel).
  • Jestliže ti někdo nabízí lákavou věc, zábavu, hračky, brigádu a nic za to nechce nebo to dělá proto, že se mu líbíš, měj se na pozoru.
  • Pokud tě neznámý člověk z nějakého důvodu zve na schůzku, trvej vždy na tom, aby setkání bylo na veřejném místě.
  • Autostop je velké riziko, jak pro děvčata, tak pro chlapce.
  • Nikdy si nesedej do vozidla, kde je více osob. Zapamatuj si typ, barvu a registrační značku vozidla, s řidičem si povídej o neutrálních tématech, nedovol rozhovor sklouznout do osobní roviny a už vůbec ne na téma sexu.
  • Pokud máš pocit, že není něco v pořádku, požádej o zastavení pod jakoukoliv záminkou (nevolnost) a do vozidla se již nevracej!
  • Domluv si s rodiči neutrálně znějící „heslo“, které jim dá při telefonickém hovoru najevo, že jsi v nebezpečí. Domluva by měla znít, že v takovém případě pro tebe ihned přijedou.

Linky tísňového volání

112 EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
150 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
155 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
156 MĚSTSKÁ POLICIE
158 POLICIE ČR