Preventivní rady

Desatero malého chodce

Ulici přecházej jen na místech k tomu určených, to jsou přechody, podchody nebo nadchody.

  1. Ulici přecházej jen na místech k tomu určených, to jsou přechody, podchody nebo nadchody.
  2. Na přechodech pro chodce se semaforem přecházej pouze na zelenou.
  3. Mimo přechod přecházej silnici vždy kolmo, zmenšíš riziko střetu s automobilem.
  4. Nikdy nepřebíhej přes ulici.
  5. Nepřecházej ulici mimo přechod na rušných ulicích.
  6. Nepřecházej ulici v nepřehledné zatáčce.
  7. Nepřecházej ulici mezi stojícími vozidly.
  8. Než přejdeš vozovku, musíš se rozhlédnout nejprve vlevo, pak vpravo a pak znovu vlevo.
  9. Po chodníku choď vpravo; po silnici, kde není chodník, choď vlevo.
  10. Pokud jedeš po chodníku na kolečkových bruslích nebo skateboardu, musíš se řídit stejným předpisy jako chodec.

Linky tísňového volání

112 EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
150 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
155 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
156 MĚSTSKÁ POLICIE
158 POLICIE ČR