Preventivní rady

Desatero malého chodce

  1. K bezpečnému přecházení ulice použij přechod, podchod nebo nadchod.
  2. Mimo přechod přecházej silnici vždy kolmo, zmenšíš riziko střetu s automobilem.
  3. Na přechodech pro chodce se semaforem přecházej pouze na zelenou.
  4. Nepřecházej ulici mimo přechod na rušných ulicích.
  5. Nepřecházej ulici v nepřehledné zatáčce.
  6. Nepřecházej ulici mezi stojícími vozidly.
  7. Než přejdeš vozovku, musíš se rozhlédnout nejprve vlevo, pak vpravo a pak znovu vlevo.
  8. Po chodníku choď vpravo; po silnici, kde není chodník, choď vlevo.
  9. Pokud jedeš po chodníku na kolečkových bruslích nebo skateboardu, musíš se řídit stejnými předpisy jako chodec.

Linky tísňového volání

112 EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
150 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
155 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
156 MĚSTSKÁ POLICIE
158 POLICIE ČR