Nejčastější dotazy

Úhrada pokut

Jak postupovat v případě úhrady pokuty uložené příkazem na místě formou příkazového bloku na peněžitou povinnost na místě nezaplacenou (PBN).

Občané mohou úhrady provádět:

  • bezhotovostním převodem na účet: 19-1801731369/0800
  • prostřednictvím řádně vyplněné poštovní poukázky typu A
  • v hotovosti na pokladnách magistrátu města 

K úhradě platby, která je příjmem statutárního města Olomouce, je nutné uvedení variabilního symbolu.

V případě úhrady pokuty uložené příkazem na místě formou příkazového bloku na peněžitou povinnost na místě nezaplacenou (PBN) je nutné uvádět kromě variabilního symbolu 221280100 i specifický symbol, který slouží k identifikaci platby konkrétní pokuty a je totožný s číslem PBN.

V případě hotovostní platby na pokladnách magistrátu Palackého 14 (hlavní pokladna), Hynaisova 10 a Vejdovského 2 je nutné vzhledem k identifikaci konkrétní pokuty i předložení PBN.

Úřední hodiny na pokladnách magistrátu:

Po a St 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Út a Čt 8:00 - 12:00 / 13:00 - 15:30

 Úřední hodiny na pokladně Hynaisova 10 jsou ve středu odpoledne prodlouženy až do 19:00 hod.