Nejčastější dotazy

Řidiči, respektujte dopravní značení!

Takřka denně jsme svědky kolizních situací v křižovatce ulic Kateřinská a Aksamitova, které snad jen díky pohotovým reakcím a duchapřítomnosti některých řidičů nekončí dopravní nehodou.

Konkrétně se jedná o místo, kdy řidiči vyjíždí z Dolního náměstí přes Kateřinskou ulici z pěší zóny. Na jejím konci je dopravní značení IZ6b – Konec pěší zóny, kdy si mnoho řidičů zřejmě myslí, že zde nemusí dávat ostatním řidičům v této křižovatce přednost. A zde je kámen úrazu, protože zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, hovoří v paragrafu 23 takto: “Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci“. Apelujeme tímto na řidiče jedoucí z pěší zóny, aby respektovali dopravní značení a nevytvářeli tak nebezpečné situace pro ostatní účastníky silničního provozu. (Čun)