Nejčastější dotazy

Linky důvěry a krizová centra

Místa, kam se můžete obracet se svými problémy či s problémy blízkých.

LINKA DŮVĚRY PRO DĚTI, MLÁDEŽ, DOSPĚLÉ, SENIORY

Linka bezpečí dětí a mládeže
Linka důvěry pro děti a mládež
Linka důvěry Olomouc
Linka důvěry pro dospělé
při krizovém centru psychiatrické kliniky
I. P. Pavlova 12, Olomouc

 

CENTRA PRO OBĚTI TČ, DOMÁCÍHO NÁSILÍ, TÝRANÉ A OSAMĚLÉ ŽENY, PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY

Probační a mediační služba České republiky
Poradna pro oběti trestných činů - Olomouc
Mariánská 4, Olomouc
Tel. 731 485 055
Bílý kruh bezpečí
poradna pro oběti trestných činů
Fond ohrožených dětí
Intervenční cetrum pro pomoc obětem domácího násilí
Občanské sdružení ONŽ - pomoc pro ženy a dívky

 

CENTRUM PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ, PROTIALKOHOLNÍ A TOXIKOLOGICKÁ PORADNA

P-centrum
pomoc osobám ohroženým užíváním drog
Terapeutické centrum v Olomouckém kraji
Terapeutické centrum se zaměřuje na práci s hazardními hráči a uživateli drog a jejich blízkými. Nabízí odbornou pomoc, jak psychologa, tak i sociálního pracovníka.

 

CHARITA

webové stránky Charity Olomouc

 

PORADNA E-BEZPEČÍ

Dostal/a jsi se do obtížné životní situace spojené s internetem či mobilními telefony? Někdo ti vyhrožuje, vydírá, zastrašuje a používá k tomu internet či mobilní telefon? Víš o kyberšikaně, kybergroomingu, sextingu, zneužití osobních údajů a dalších nebezpečích? Přemlouvá tě někdo prostřednictvím internetu či mobilního telefonu k osobní schůzce? Máš strach kontaktovat policii?
Neváhej a napiš do naší poradny! Pomůžeme ti! 

Poradna E-Bezpečí