Vysvětlení pojmů

Problematika lidí bez domova

Denně dostávají strážníci Městské policie Olomouc stížnosti na obtěžování bezdomovci a na jejich hrubé chování. Nejčastěji se tak děje v okolí supermarketů, nákupních center a vlakového či autobusového nádraží.

Nepříjemné zážitky s těmito lidmi pohybujícími se ve skupinkách, často obklopenými zanedbanými psy, kteří jen dokreslují v lidech pocit nejistoty, mají občané nejen Olomouce, ale všech větších měst. Bezdomovci se snaží vymámit od kolemjdoucích jakoukoli finanční částku a přitom zneužívají soucitu lidí a také vyvolávají záměrně obavy z nepříjemného konfliktu.

V rámci možností policistů i strážníků je však problematické v rámci stávající legislativy provést zákrok, který by trvale tyto nepříjemné situace vyřešil. Příčin je více. Například jde o případy, kdy je sice chování bezdomovců nepříjemné, ale nepřekročí hranici protiprávního jednání, které by šlo postihnout podle současné legislativy. Jindy jsou příčinou obavy svědků.

„Nesnažíme se před tím zavírat oči, naopak, hledáme veškeré prostředky, které jsou v souladu s platnou legislativou a které nám mohou pomoci řešit konkrétní situace vznikající na ulicích města. Největší nedostatek však vidím právě v zákonech, které nejsou nastaveny tak, aby poskytovaly jasný návod a současně i prostředky pro boj s tímto jevem. Obracel jsem se i přímo na ministra vnitra s požadavkem na změnu právních předpisů, ale bohužel se dosud nepodařilo jakkoliv celou věc posunout,“ řekl Jiří Martinák, náměstek primátora pověřený řízením městské policie. Práce strážníků nepřináší ani přes maximální snahu efekt.

Dříve byl bezdomovec vnímán jako člověk bez domova. Nyní je však možno takto pojmenovat životní styl lidí, kteří se často z vlastní vůle odmítají zařadit do společnosti. Mnohdy již od mládí volí zahálčivý způsob života spočívající ve vyžadování drobných mincí od spoluobčanů, za které pak nakupují levný alkohol.

Základním předpokladem řešení problému je tedy znesnadnění takového životního stylu těchto lidí. Pokud chceme mít město bez supermarketů obležených bezdomovci, nezbývá, než abychom v sobě vzali odvahu a striktně požadavky o peníze odmítali. Pokud bezdomovci nebudou mít zajištěn snadný přísun financí, snad přehodnotí tento způsob života, kterým obtěžují své okolí.

Zdroj: Radniční listy – měsíčník občanů SMOL (duben 2010)