Vysvětlení pojmů

Problematika vraků, odstavených vozidel a vozidel bez STK

Vraky

Vraky, na rozdíl od tzv. „autovraků“, jsou vozidla nacházející se na pozemní komunikaci. Vyznačují se tím, že pro závady v technickém stavu jsou zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku.

Problematiku vraků upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v ust. § 19 a násl.

Odstavení vraku na pozemní komunikaci je přestupek, za který lze uložit pokutu.

Městská policie není oprávněna vrak z pozemní komunikace odstranit, k tomuto je oprávněn pouze vlastník této komunikace.

Městská policie na vozidlo, které vykazuje známky vraku, umístí upozornění o tom, že jsou v této věci činěny legislativní kroky
(tj. oznámení přestupku příslušnému správnímu orgánu, který vyrozumí vlastníka pozemní komunikace, jenž je oprávněn činit úkony směřující k odstranění vraku z pozemní komunikace).

Odstavená vozidla (dříve „autovraky“)

Odstaveným vozidlem je vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla a které se nachází mimo pozemní komunikaci na místě, kde může poškodit nebo ohrozit životní prostředí nebo zdraví lidí, nebo na veřejně přístupném místě, kde narušuje vzhled obce.

Problematiku odstavených vozidel upravuje zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

Umístění odstavených vozidel na místech, kde může poškodit nebo ohrozit životní prostředí nebo zdraví lidí nebo v případě veřejně přístupného místa narušuje estetický vzhled obce je přestupek, za který lze uložit pokutu.

Městská policie není oprávněna odstavená vozidla odstranit, k tomuto je oprávněn obecní úřad. 

Městská policie na odstavené vozidlo umístí upozornění o tom, že jsou v této věci činěny legislativní kroky (tj. oznámení přestupku příslušnému správnímu orgánu, který je oprávněn činit úkony směřující k odstranění odstaveného vozidla).

Vozidla bez STK

Silniční vozidla, která jsou více než 6 měsíců technicky nezpůsobilá k provozu na pozemních komunikacích z důvodu absence pravidelné technické prohlídky („STK“), je zakázáno odstavovat na pozemní komunikaci.

Porušení tohoto zákazu je přestupkem podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
a lze za něj uložit pokutu.

Městská policie není oprávněna takové vozidlo z pozemní komunikace odstranit, k tomu je oprávněn vlastník pozemní komunikace.

Městská policie na toto vozidlo umístí upozornění o tom, že jsou v této věci činěny legislativní kroky (tj. oznámení přestupku příslušnému správnímu orgánu, který vyrozumí vlastníka pozemní komunikace, jenž je oprávněn činit úkony směřující k odstranění vraku z pozemní komunikace).

Evropská unie vydala nařízení č. 2020/698, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19:

Díky evropskému nařízení se prodlužuje platnost technické kontroly vozidla o 10 měsíců od konce její původní platnosti v celé EU. Prodlužují se ty doklady, které propadly v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Doklady, které propadly v období od 1. února do 31. srpna 2020 byly již dříve prodlouženy o 7 měsíců a znovu být prodlouženy nemohou.

Více informací o nařízení najdete na odkazu ZDE (Čun)