Parkování

Placené parkování dle nařízení č. 5/2022 o placeném parkování v Olomouci

Oblast vymezená svislými dopravními značkami IZ8a - začátek zóny a IZ8b - konec zóny s příslušným symbolem a dodatkovým textem (dále jen "zóna"). Parkování je zde povoleno s parkovacím lístkem, parkovací kartou města Olomouce, po úhradě SMS platby nebo platby přes webovou aplikaci.

Zpoplatněné parkovací plochy označené příslušnou dopravní značkou a dodatkovou tabulí s textem upravujícím dobu, po kterou jsou parkoviště vyhrazena. Na parkovištích vyhrazených po dobu uvedenou na dodatkové tabulce u příslušné dopravní značky pro vozidla označena parkovacím lístkem, parkovací kartou, po úhradě SMS platby nebo platbou přes webovou aplikaci (v zóně "A" 100,- Kč/hod. a v zóně "B" 40,- Kč/hod.) není povoleno stání jiným vozidlům, pokud není v zákoně o provozu na pozemních komunikacích uvedeno jinak.

Platba parkování přes parkovací automat

Platba za první hodinu je v zóně "B" 40,- Kč/hod., po první hodině lze platit za patnáctiminutové časové úseky 10,- Kč. Doporučujeme platbu provést přesným finančním obnosem, jelikož parkovací automaty nevracejí přeplatky. Veškeré informace k platbám jsou uvedeny na parkovacích automatech.

Příklad: 

- při vložení mince v hodnotě 50,- Kč, dojde k platbě za parkovné v délce 75 minut (60 minut = 40,- Kč, 15 minut = 10,- Kč).

U vybraných parkovacích automatů lze za parkovné zaplatit platební kartou (i bezkontaktní). Tyto automaty jsou označeny logem bezkontaktních plateb a logy VISA a MasterCard.

Zpoplatněná parkovací plocha na ulici Jeremenkova (u hlavního nádraží) je provozována v jiném režimu než ostatní plochy. Zde není možné platit prostřednictvím Premium SMS ani prostřednictvím webové aplikace, výše parkovného je 10 Kč/hod. a doba parkování je omezena na 1 hod.

Platba parkování přes Premium SMS

Stání silničních motorových vozidel na vybraných místních komunikacích a jejich určených úsecích je upravováno nařízením č. 5/2022 o placeném parkování v Olomouci. Vybrané místní komunikace a jejich určené úseky jsou znázorněny na mapě Zóny placeného parkování a zpoplatněných ploch v Olomouci, takto vymezená místa jsou osazena příslušným dopravním značením:

 • oblast vymezená svislými dopravními značkami IZ8a – začátek zóny a IZ8b – konec zóny s příslušným symbolem a dodatkovým textem
 • zpoplatněné parkovací plochy označené příslušnou dopravní značkou a dodatkovou tabulí s textem.

Parkující pošle SMS zprávu na tel. číslo: 902 66

SMS zpráva bude ve tvaru: OL mezera A nebo B (dle požadované zóny) mezera Registrační značka vozidla

(příklad: OL A 0M01234, OL B 1M11234 nebo OL B OCK1234)

Daňový doklad za platbu | Reklamační formulář | Informace o parkování: parkovani.olomouc.eu

Při placení parkovného na více hodin je nutné dodržet následující postup (např. na 2 hodiny):

 1. zaslat SMS zprávu ve správném tvaru na číslo 902 66
 2. počkat na potvrzovací SMS od poskytovatele služby (potvrzovací SMS by měla být doručena do 60 sekund od poskytovatele služby)
 3. opět zaslat SMS zprávu ve správném tvaru na číslo 902 66 a počkat na její potvrzení
 4. tímto je parkovné zaplaceno na 2 hodiny

V případě předplacení na více hodin opakovat bod číslo 3.

Nejčastější chyby:

 • nelze odeslat SMS Premium pro platbu parkovného – nemáte tuto službu povolenou u Vašeho operátora (nejčastěji u služebních SIM karet),
 • SMS platbu za parkovné lze využít jen u tuzemských operátorů – ze zahraničního čísla nelze tuto platbu uskutečnit,
 • odesílatel SMS Premium pro platbu parkovného nevyčká 60 sekund na doručení potvrzovací SMS a odešle Premium SMS znovu.

V případě zakoupení elektronického parkovacího lístku prostřednictvím služby SMS Premium je parkující povinen provést tuto platbu bezodkladně po odstavení vozidla. Platba parkovného zakoupením elektronického parkovacího lístku je vázána na registrační značku zaparkovaného vozidla. Potvrzovací zpráva bude zákazníkovi doručena nejpozději do 60 sekund od odeslání Premium SMS. Elektronický parkovací lístek je platný, jen pokud je doručen parkujícímu formou SMS zprávy na mobilní telefon a údaje v něm odpovídají skutečnosti.

Parkování je zde povoleno na vyznačených plochách s parkovací kartou města Olomouce nebo s parkovacím lístkem, který je možné zakoupit v automatu na parkovací lístky na území města Olomouce („papírový parkovací lístek“), prostřednictvím služby SMS Premium („elektronický parkovací lístek“) nebo platbou přes webovou aplikaci. Ceník za stání silničních motorových vozidel v zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách na území města Olomouce platný od 2. 5. 2022.

Platba parkování přes webovou aplikaci - od 3. 4. 2018

 1. Uživatel načte mobilním telefonem QR kód parkovacího úseku (na nálepce na parkovacím automatu) či zadá přímý odkaz na parkovací úsek http://mpla.io/ol do prohlížeče.
 2. Uživatel vybere z roletového menu RZ vozidla. Pokud používá aplikaci poprvé, pak je vyzván k zadání RZ. Uživatel může zadat až tři RZ, které si může v nastavení kdykoliv v budoucnu změnit.
 3. Stránka aplikace po výběru RZ zobrazí ceník formou roletového menu. Každá položka obsahuje částku a čas parkování. Uživatel po výběru z nabídky vybere platební metodu (platební karta nebo CCS) a přejde k platbě tlačítkem "Zaplatit".
 4. Pokud uživatel aplikace používá poprvé, je vyzván ke spárování platební či palivové karty a následně je přesměrován do platební brány. Uživatel si může uložit tři platební karty či palivové CCS karty.
 5. Pokud uživatel již údaje zadal, pak zadává jen e-mail, na který mu je zaslán doklad o zaplacení a heslo, které je nepovinným údajem.

V případě správně zadaných údajů, a pokud karta není blokována je parkování uhrazeno a doklad zaslán na zadaný e-mail. Pokud nastane chyba, je s ní uživatel konfrontován a parkování nebude uhrazeno.

Platba prostřednictvím aplikace je zvýhodněna možností platby za parkování po 1. hodině i na kratší časové úseky, a to po 15ti minutách.

Daňový doklad bude doručen automaticky na zadanou emailovou adresu.

Doba zpoplatnění je stanovena na pracovní dny od 8:00 hod. do 18:00 hod., doba stání vozidla není omezena. Výše poplatku za parkování je v placené zóně a na zpoplatněných parkovacích se liší podle konkrétní zóny. Parkovné v zóně "A" vyjde na 100,- Kč/hod. a v zóně "B" se platí 40,- Kč/hod. Ceny jsou platné od 2. 5. 2022.

Zpoplatněná parkovací plocha na ulici Jeremenkova (u hlavního nádraží) je provozována v jiném režimu než ostatní plochy. Zde není možné platit prostřednictvím Premium SMS, výše parkovného je 10 Kč/hod. a doba parkování je omezena na 1 hod.


Zobrazit mapu v novém okně prohlížeče

Upozornění

Prodej dlouhodobých i krátkodobých parkovacích karet na Odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce.

Kontaktní adresa:
Odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc
3. patro, dveře č. 323
Telefon: 588 488 252 - paní Jelínková
Úřední hodiny dle MMOl.

Nepoužité krátkodobé (tzv. škrabací) parkovací karty lze vrátit na výše uvedeném místě, kde bude také vyplacena jejich finanční hodnota.

 

UPOZORNĚNÍ

V případe, že držitel dlouhodobé parkovací karty (vydané na konkrétní registrační značku motorového vozidla) nemůže z jakýchkoliv důvodů vozidlo používat (např. oprava vozidla), doporučuje se vyřízení náhradní parkovací karty na dobu nezbytně nutnou (pro náhradní vozidlo). Jelikož je dlouhodobá parkovací karta vydaná na konkrétní registrační značku, nelze ji použít na náhradní vozidlo. Výměna je provedena na počkání za poplatek 30,- Kč v místě, kde byla původní dlouhodobá parkovací karta vydána, což je Odbor dopravy a územního rozvoje - Oddělení dopravního inženýrství a MHD.