Parkování

Placené parkování dle nařízení č. 5/2019 o placeném parkování v Olomouci

Oblast vymezená svislými dopravními značkami IZ8a - začátek zóny a IZ8b - konec zóny s příslušným symbolem a dodatkovým textem (dále jen "zóna"). Parkování je zde povoleno s parkovacím lístkem, parkovací kartou města Olomouce, nebo po úhradě SMS platby.

Zpoplatněné parkovací plochy označené příslušnou dopravní značkou a dodatkovou tabulí s textem upravujícím dobu, po kterou jsou parkoviště vyhrazena. Na parkovištích vyhrazených po dobu uvedenou na dodatkové tabulce u příslušné dopravní značky pro vozidla označena parkovacím lístkem, parkovací kartou nebo po úhradě SMS platby (30 Kč/hod.) není povoleno stání jiným vozidlům, pokud není v zákoně o provozu na pozemních komunikacích uvedeno jinak.

Platba parkování přes parkovací automat

Platba za první hodinu je 30 Kč, po první hodině lze platit za dvacetiminutové časové úseky 10 Kč. Doporučujeme platbu provést přesným finančním obnosem, jelikož parkovací automaty nevracejí přeplatky. Veškeré informace k platbám jsou uvedeny na parkovacích automatech.

U vybraných parkovacích automatů lze za parkovné zaplatit platební kartou (i bezkontaktní). Tyto automaty jsou označeny logem bezkontaktních plateb a logy VISA a MasterCard.

Zpoplatněná parkovací plocha na ulici Jeremenkova (u hlavního nádraží) je provozována v jiném režimu než ostatní plochy. Zde není možné platit prostřednictvím Premium SMS ani prostřednictvím webové aplikace, výše parkovného je 10 Kč/hod. a doba parkování je omezena na 1 hod.

Příklad:

 • při vložení mince v hodnotě 50 Kč, dojde k platbě za parkovné v délce 100 minut (60 minut = 30 Kč, 20 minut = 10 Kč, 20 minut = 10 Kč),
 • při vložení mince v hodnotě 2 x 20 Kč, dojde platbě za parkovné v délce 80 minut (60 minut = 30 Kč, 20 minut = 10 Kč).
   

Platba parkování přes Premium SMS

Stání silničních motorových vozidel na vybraných místních komunikacích a jejich určených úsecích je upravováno nařízením č. 5/2019 o placeném parkování v Olomouci. Vybrané místní komunikace a jejich určené úseky jsou znázorněny na mapě Zóny placeného parkování a zpoplatněných ploch v Olomouci, takto vymezená místa jsou osazena příslušným dopravním značením:

 • oblast vymezená svislými dopravními značkami IZ8a – začátek zóny a IZ8b – konec zóny s příslušným symbolem a dodatkovým textem
 • zpoplatněné parkovací plochy označené příslušnou dopravní značkou a dodatkovou tabulí s textem.

Parkující pošle SMS zprávu na tel. číslo: 902 66

SMS zpráva bude ve tvaru: OL mezera 1 mezera Registrační značka vozidla

(příklad: OL 1 0M01234, OL 1 1M11234 nebo OL 1 OCK1234)

Daňový doklad za platbu | Reklamační formulář | Informace o parkování: parkovani.olomouc.eu

Při placení parkovného na více hodin je nutné dodržet následující postup (např. na 2 hodiny):

 1. zaslat SMS zprávu ve správném tvaru na číslo 902 66
 2. počkat na potvrzovací SMS od poskytovatele služby
 3. opět zaslat SMS zprávu ve správném tvaru na číslo 902 66 a počkat na její potvrzení
 4. tímto je parkovné zaplaceno na 2 hodiny

V případě předplacení na více hodin opakovat bod číslo 3.

Nejčastější chyby:

 • nelze odeslat SMS Premium pro platbu parkovného – nemáte tuto službu povolenou u Vašeho operátora (nejčastěji u služebních SIM karet),
 • při platbě parkovného na více hodin nezadávat do SMS místo čísla 1 (označení zóny) počet hodin, na které požadujete předplatit parkovné,
 • SMS platbu za parkovné lze využít jen u tuzemských operátorů – ze zahraničního čísla nelze tuto platbu uskutečnit.

V případě zakoupení elektronického parkovacího lístku prostřednictvím služby SMS Premium je parkující povinen provést tuto platbu bezodkladně po odstavení vozidla. Platba parkovného zakoupením elektronického parkovacího lístku je vázána na registrační značku zaparkovaného vozidla. Elektronický parkovací lístek je platný, jen pokud je doručen parkujícímu formou SMS zprávy na mobilní telefon a údaje v něm odpovídají skutečnosti.

Parkování je zde povoleno na vyznačených plochách s parkovací kartou města Olomouce nebo s parkovacím lístkem, který je možné zakoupit v automatu na parkovací lístky na území města Olomouce („papírový parkovací lístek“) nebo prostřednictvím služby SMS Premium („elektronický parkovací lístek“). Ceník za stání silničních motorových vozidel v zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách na území města Olomouce platný od 1. 4. 2018.

Platba parkování přes webovou aplikaci - od 3. 4. 2018

 1. Uživatel načte mobilním telefonem QR kód parkovacího úseku (na nálepce na parkovacím automatu) či zadá přímý odkaz na parkovací úsek http://mpla.io/ol do prohlížeče.
 2. Uživatel vybere z roletového menu RZ vozidla. Pokud používá aplikaci poprvé, pak je vyzván k zadání RZ. Uživatel může zadat až tři RZ, které si může v nastavení kdykoliv v budoucnu změnit.
 3. Stránka aplikace po výběru RZ zobrazí ceník formou roletového menu. Každá položka obsahuje částku a čas parkování. Uživatel po výběru z nabídky vybere platební metodu (platební karta nebo CCS) a přejde k platbě tlačítkem ‘Zaplatit“.
 4. Pokud uživatel aplikace používá poprvé, je vyzván ke spárování platební či palivové karty a následně je přesměrován do platební brány. Uživatel si může uložit tři platební karty či palivové CCS karty.
 5. Pokud uživatel již údaje zadal, pak zadává jen e-mail, na který mu je zaslán doklad o zaplacení a heslo, které je nepovinným údajem.

V případě správně zadaných údajů, a pokud karta není blokována je parkování uhrazeno a doklad zaslán na zadaný e-mail. Pokud nastane chyba, je s ní uživatel konfrontován a parkování nebude uhrazeno.

Platba prostřednictvím aplikace je zvýhodněna možností platby za parkování po 1. hodině i na kratší časové úseky, a to po 20ti minutách.

Daňový doklad bude doručen automaticky na zadanou emailovou adresu.

Doba zpoplatnění je stanovena na pracovní dny od 9:00 hod. do 18:00 hod., doba stání vozidla není omezena. Výše poplatku za parkování je v placené zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách 30 Kč/hod.

Zpoplatněná parkovací plocha na ulici Jeremenkova (u hlavního nádraží) je provozována v jiném režimu než ostatní plochy. Zde není možné platit prostřednictvím Premium SMS, výše parkovného je 10 Kč/hod. a doba parkování je omezena na 1 hod.

Modré značky - parkovné 30,- Kč / 1 hod. | Žluté značky - prodej parkovacích karet

Fialové značky - umístění dopravního značení IZ8a

V oblasti zóny placeného parkování ohraničené zobrazenou dopravní značkou IZ8a – začátek zóny a dopravní značkou IZ8b – konec zóny je parkování povoleno v době uvedené na této značce jen na místech označených svislou dopravní značkou pro parkoviště s dodatkovým textem, který určuje sazbu poplatku. Krátkodobá parkovací karta nebo parkovací lístek umožňuje řidiči parkovat na vyznačených parkovištích v zóně po dobu zpoplatnění za podmínek uvedených na dodatkové tabulce pod dopravní značkou parkoviště. Dlouhodobá parkovací karta umožňuje řidiči parkovat na vyznačených parkovištích po dobu zpoplatnění za podmínek uvedených na dodatkové tabulce pod dopravní značkou parkoviště bez krátkodobé parkovací karty nebo lístku. Dlouhodobou parkovací kartu si mohou oprávněné osoby uvedené v nařízení č. 5/2019, čl. 4. odst. 2, zakoupit v úředních hodinách na Odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc (3.patro, dveře č. 323, tel. 588 488 252 - paní Jelínková).

Krátkodobé parkovací karty je možné zakoupit na těchto místech:

 • Trafika, OD Koruna, ulice Pekařská
 • Tabák U hodin, Palackého 3
 • Café Trieste, Dolní náměstí 18
 • Trafika, Mlýnská 2
 • Masna, Hanáckého pluku 8
 • Trafika, tržnice zastávka MHD směr nám. Národních hrdinů
 • Penzion Na Hradě, Michalská 4
 • Hotel Arigone, Univerzitní 20
 • Olimpex, spol. s.r.o. knihovna, Bezručova 3
 • Tourist Centrum, Švédská 10
 • DCI Kino Olomouc kopírka, Sokolská 25
 • Ubytovna Marie, tř. Svobody 41
 • Trafika, zastávka u ČS, a.s., tř. Svobody 31
 • Trafika Pasáž, Horní nám. 9
 • Foto studio K, Tylova 6
 • Trafika, Masarykova 4
 • Trafika, zastávka tramvaje, nám. Národních hrdinů
 • Stánek s pečivem, Aksamitova ul.

Upozornění

Prodej dlouhodobých i krátkodobých parkovacích karet na Odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce.

Kontaktní adresa:
Odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc
3. patro, dveře č. 323
Telefon: 588 488 252 - paní Jelínková
Úřední hodiny dle MMOl.

Přílohy:

 

UPOZORNĚNÍ

V případe, že držitel dlouhodobé parkovací karty (vydané na konkrétní registrační značku motorového vozidla) nemůže z jakýchkoliv důvodů vozidlo používat (např. oprava vozidla), doporučuje se vyřízení náhradní parkovací karty na dobu nezbytně nutnou (pro náhradní vozidlo). Jelikož je dlouhodobá parkovací karta vydaná na konkrétní registrační značku, nelze ji použít na náhradní vozidlo. Výměna je provedena na počkání za poplatek 30,- Kč v místě, kde byla původní dlouhodobá parkovací karta vydána, což je Odbor dopravy a územního rozvoje - Oddělení dopravního inženýrství a MHD.