Aktuality

Strážníci besedovali se seniory

Nazdar chlapci. Takovému přivítání se nám dostalo včera odpoledne v klubu seniorů na ulici Peškova, kam jsme zavítali v rámci preventivních aktivit. Přestože oba kolegové, kteří za seniory dorazili, mají už Kristova léta za sebou, takové oslovení rozhodně potěšilo. A v podobně uvolněném duchu se nesla celá přednáška. Se zhruba dvacítkou členů místního klubu jsme probírali témata týkající se osobního bezpečí, kdy nejvíce dotazů bylo směřováno k aktuálním trendům v oblasti podvodů na seniorech. Než jsme se nadáli, tak čas vymezený na tuto besedu uplynul jako voda a my jsme nakonec vyslovili přání směrem k seniorům, aby byli obezřetní a společně jsme se setkávali jen při takovýchto příležitostech.