Aktuality

Poznáváme Olomouc dětskýma očima

Děti z tohoto kroužku, při Základní škole Stupkova, zavítali včera odpoledne na městskou policii. Důvodem byla exkurze naší služebny, kde jsme dětem chtěli přiblížit práci olomouckých strážníků. 

Prvním bodem samotné návštěvy bylo operační středisko a zejména pak pracoviště Městského kamerového dohlížecího systému. Zde se žáci dozvěděli zajímavé informace o samotném systému, jeho historii a fungování. Poté následovala beseda na téma „Rozdíl mezi městskou policí a Policií ČR“. Děti si také mohly vyzkoušet střelbu na laserové střelnici nebo protiúderový komplet. Na samotný závěr byla připravena prohlídka služebního vozidla, kterou jsme zakončili celou exkurzi. (Čun)