Tiskové zprávy

Strážníci asistovali při likvidaci squatů

Úklid pod mosty přes vodní toky na území města Olomouce. Takové bylo zadání včerejší akce, kdy se na nás s žádostí o součinnost obrátil Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství. Důvodem byl dohled na veřejný pořádek a zejména předejití případným konfliktním situacím jelikož se jednalo o lokality, kde se vyskytují osoby bez domova. Samotný úklid pracovníky Technických služeb města Olomouce a Povodí Moravy proběhl pod třemi mosty řeky Moravy a ve dvou případech u řeky Bystřice a v přilehlém okolí. Během několikahodinové akce byla místa uvedena do původního stavu a vše tak skončilo k všeobecné spokojenosti.