Tiskové zprávy

Parkování ve městě kontroluje speciální vozidlo, radary v Chomoutově a Chválkovicích se osvědčily

Od konce ledna brázdí ulice v centru města speciálně upravené vozidlo, které monitoruje přestupky v parkování. Skenovací zařízení dokáže přestupek nejen rozpoznat, ale také získaná data zpracovat a odeslat k dalšímu řešení příslušným orgánům. V ostrém provozu jsou už i radary ve Chválkovicích a Chomoutově.

Elektrické vozidlo se speciálním vybavením a softwarem získala Městská policie Olomouc (MPO) na podzim loňského roku, od té doby probíhalo jeho testování. Ostrý provoz v zónách A a B v centru města zahájili strážníci na konci ledna a během prvního měsíce evidují více než 240 přestupků. „Systém na monitorování parkovného v sobě zahrnuje jednak vozidlo se skenovacím zařízením, jednak příslušný software v podobě agendového systému dopravních přestupků, který slouží k automatizovanému zpracování zjištěných podezření ze spáchání protiprávního jednání,“ přiblížil ředitel MPO Pavel Skalický.

Nezaplacené parkovné odhalí auto spolehlivě

Systém se zapne ihned po nastartování vozidla, řidič na tabletu zvolí jednu z předem generovaných tras, které pokrývají celou placenou zónu, a použije navigaci. Trasa je navržena tak, aby ji projel dvakrát, v tzv. zjišťovací a potvrzovací fázi, a to po zhruba 15 minutách. Po druhé jízdě systém vyhodnotí, které vozidlo nemělo uhrazený poplatek za parkovné a zaznamená je do systému. „Jakmile je ukončena jízda, data procházejí na městské policii validačním procesem. Po tomto úkonu jsou veškeré informace zaslány příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení,“ dodal Skalický.

Zpracování došlých podnětů je tak velmi rychlé a automatické, úředníci řeší jen jednotlivé případy, v nichž se objeví nesrovnalosti. „Potýkáme se jen s drobnostmi, zejména při porovnávání údajů s doposud platnými analogovými parkovacími kartami. Jejich platnost ale skončí k poslednímu srpnu, takže i tyto potíže by měly odpadnout,“ uvedl vedoucí odboru agendy řidičů a motorových vozidel Ivan Rašťák s tím, že se už setkali i se stížnostmi pokutovaných řidičů: „Stěžují si například na vysokou pokutu při překročení doby parkování pouze o několik minut, nebo argumentují chybně zadaným číslem registrační značky, případně chybně zadanou parkovací zónou. Doporučuji proto všem, aby při platbě zadávali údaje o vozidle a o parkovací zóně maximálně pečlivě.“

Elektrické vozidlo Škoda CitiGo poskytlo strážníkům město, technické zařízení pak firma CAMEA. Celková částka za skenovací vozidlo tak činila 960 tisíc korun.

Radary zklidnily dopravu ve Chválkovicích a Chomoutově

Od začátku roku jsou v ostrém provozu také radary na Selském náměstí a u domova seniorů ve Chválkovicích a na průtahu Chomoutovem. Zaznamenané přestupky v těchto lokalitách procházejí rovněž přes validaci městskou policií. Vyhodnocení přestupku a vyměření pokuty pak probíhá v automatizovaném agendovém systému u správního orgánu. „Nejen předběžné měření rychlosti v minulosti, ale také zkušební provoz prokázaly, že k překračování rychlosti v těchto místech skutečně dochází a že požadavky městských částí na instalaci radarů byly oprávněné,“ komentoval situaci v těchto městských částech náměstek primátora Tomáš Pejpek.

Zatímco během prvního měsíce zaznamenaly radary celkem 1416 případů překročení rychlosti v těchto lokalitách, za únor jich bylo pouze 1073. „Ukazuje se, že radary fungují preventivně a stejně tak doufáme, že bude fungovat i skenovací vozidlo pro kontrolu parkování. Není totiž naším cílem vybrat co nejvíce peněz na pokutách, ale to, aby byla doprava ve městě plynulá a hlavně bezpečná,“ dodal náměstek Pejpek.

Město tak díky automatickému systému pro zpracování přestupků v parkování a měření rychlosti uvažuje o pořízení dalších stacionárních radarů. V první polovině letošního roku by měly radary přibýt také v Přerovské a Okružní ulici, výhledově potom v Jižní. Na základě požadavků komisí městských částí a po konzultacích s Policií ČR využívá městská policie ke kontrolnímu měření rychlosti na téměř 50 vybraných místech rovněž ruční laserový měřič. „Rozšíření systému o další stacionární měřicí zařízení, jaká jsou nyní v Chomoutově nebo ve Chválkovicích, však musíme prověřit z hlediska kapacit i funkčnosti. Zájem z městských částí je veliký, ale každou lokalitu je třeba posoudit a také schválit ze strany Policie ČR na základě statistických výstupů,“ vysvětluje ředitel MPO Pavel Skalický.