Nabídka kurzu ČČK

Výuka první pomoci pro příslušníky a členy složek IZS

Výuka první pomoci pro příslušníky a členy složek IZS: Policie ČR, HZS ČR, sbory dobrovolných hasičů, městské policie, Vězeňská služba ČR, Celní správa.

287 osob proškolených v poskytování první pomoci - život zachraňujících úkonech - v letošním roce po 20 kurzech s podporou Olomouckého kraje. Strážníci městských policií, příslušníci HZS ČR, Policie ČR, Vězeňské služby ČR, členové sborů dobrovolných hasičů, dobrovolníci Červeného kříže a další občané Olomouckého kraje jsou nyní ještě lépe schopni pomoci.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
OBLASTNÍ SPOLEK ČČK OLOMOUC
TÝM POMÁHÁME POMÁHAT

771 95 Olomouc, Sokolská 32 Místní skupina Olomouc 9 - Hodolany
IČ: 426 474
TELEFON: 603466744
E-MAIL: [email protected]